Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-24W

Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-24W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=250mm, H=85mm
215,000đ ~ 230,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-16W

Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-16W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=150mm, H=70mm
185,000đ ~ 200,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-9W

Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-9W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=150mm, H=70mm
165,000đ ~ 180,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-6W

Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-6W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=120mm, H=70mm
150,000đ ~ 165,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-3W

Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-3W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=100mm, H=70mm
135,000đ ~ 150,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-5W

Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-5W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=120mm, H=70mm
150,000đ ~ 165,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-12W

Đèn Âm Đất RGB AD2-RGB-12W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=170mm, H=70mm
180,000đ ~ 195,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-24W

Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-24W

Nguồn: 24VAC, Size: D=250mm, H=90mm
195,000đ ~ 210,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-12W

Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-12W

Nguồn: 24VAC, Size: D=180mm, H=90mm
180,000đ ~ 195,000đ
Còn: 5 Cái
Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-9W

Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-9W

Nguồn; 24VAC, Size: D=160mm, H=90mm
165,000đ ~ 180,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-6W

Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-6W

Nguồn; 24VAC, Size: D=150mm, H=90mm
150,000đ ~ 165,000đ
Còn: 5 Cái
Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-5W

Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-5W

Nguồn; 24VAC, Size: D=120mm, H=90mm
150,000đ ~ 165,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-3W

Đèn Âm Đất RGB AD1-RGB-3W

Nguồn; 24VAC, Size: D=100mm, H=80mm
140,000đ ~ 150,000đ