Đèn LED âm trần AT-5.0-9W

Đèn LED âm trần AT-5.0-9W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 9W, 100-265 VAC 50/60Hz
109,000 đ - 119,000 đ
Đèn LED âm trần AT-6.0-24W

Đèn LED âm trần AT-6.0-24W

Đèn LED âm trần 6.0inch, 24W, 100-265 VAC 50/60Hz
239,000 đ - 249,000 đ
Đèn LED âm trần AT-6.0-18W

Đèn LED âm trần AT-6.0-18W

Đèn LED âm trần 6.0inch, 18W, 100-265 VAC 50/60Hz
189,000 đ - 199,000 đ
Đèn LED âm trần AT-6.0-12W

Đèn LED âm trần AT-6.0-12W

Đèn LED âm trần 6.0inch, 12W, 100-265 VAC 50/60Hz
179,000 đ - 159,000 đ
Đèn LED âm trần AT-5.0-15W

Đèn LED âm trần AT-5.0-15W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 15W, 100-265 VAC 50/60Hz
149,000 đ - 159,000 đ
Đèn LED âm trần AT-5.0-12W

Đèn LED âm trần AT-5.0-12W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 12W, 100-265 VAC 50/60Hz
129,000 đ - 139,000 đ
Đèn LED âm trần AT-5.0-18W

Đèn LED âm trần AT-5.0-18W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 18W, 100-265 VAC 50/60Hz
169,000 đ - 179,000 đ
Đèn LED âm trần AT-4.0-12W

Đèn LED âm trần AT-4.0-12W

Đèn LED âm trần 4.0inch, 12W, 100-265 VAC 50/60Hz
109,000 đ - 119,000 đ
Đèn LED âm trần AT-4.0-9W

Đèn LED âm trần AT-4.0-9W

Đèn LED âm trần 4.0inch, 9W, 100-265 VAC 50/60Hz
95,000 đ - 109,000 đ
Đèn LED âm trần AT-4.0-7W

Đèn LED âm trần AT-4.0-7W

Đèn LED âm trần 4.0inch, 7W, 100-265 VAC 50/60Hz
89,000 đ - 99,000 đ
Đèn LED âm trần AT-3.5-7W

Đèn LED âm trần AT-3.5-7W

Đèn LED âm trần 3.5inch, 7W, 100-265 VAC 50/60Hz
89,000 đ - 99,000 đ
Đèn LED âm trần AT-2.5-5W

Đèn LED âm trần AT-2.5-5W

Đèn LED âm trần 2.5inch, 5W, 100-265 VAC 50/60Hz
49,000 đ - 59,000 đ
Đèn LED âm trần AT-2.5-3W

Đèn LED âm trần AT-2.5-3W

Đèn LED âm trần 2.5inch, 3W, 100-265 VAC 50/60Hz
39,000 đ - 49,000 đ
Đèn LED âm trần AT-3.0-7W

Đèn LED âm trần AT-3.0-7W

Đèn LED âm trần 3inch, 7W, 100-265 VAC 50/60Hz
79,000 đ - 89,000 đ
Đèn LED âm trần AT-3.0-5W

Đèn LED âm trần AT-3.0-5W

Đèn LED âm trần 3inch, 5W, 100-265 VAC 50/60Hz
59,000 đ - 65,000 đ
Đèn LED âm trần AMTRAN-8.0

Đèn LED âm trần AMTRAN-8.0

Đèn LED âm trần 8.0inch, 18W, 21W, 24W, 100-265 VAC 50/60Hz