Đèn LED nhà xưởng NX-150

Đèn LED nhà xưởng NX-150

150W, Quang thông: 25,200lm, 3500K ~ 6000K, LED Epista, IP65, đuôi đèn E27, BH 2 năm
909,000 đ - 949,000 đ
Đèn LED nhà xưởng NX-100

Đèn LED nhà xưởng NX-100

100W, Quang thông: 16,800lm, 3500K ~ 6000K, LED Epista, IP65, đuôi đèn E27, BH 2 năm
709,000 đ - 749,000 đ
Đèn LED nhà xưởng NX-70

Đèn LED nhà xưởng NX-70

70W, Quang thông: 11,760lm, 3500K ~ 6000K, LED Epista, IP65, đuôi đèn E27, BH 2 năm
539,000 đ - 599,000 đ
Đèn LED nhà xưởng NX-50

Đèn LED nhà xưởng NX-50

50W, Quang thông: 8,400lm, 3500K ~ 6000K, LED Epista, IP65, đuôi đèn E27, BH 2 năm
459,000 đ - 499,000 đ
Đèn LED nhà xưởng NX-30

Đèn LED nhà xưởng NX-30

30W, Quang thông: 5,040lm, 3500K ~ 6000K, LED Epista, IP65, đuôi đèn E27, BH 2 năm
349,000 đ - 399,000 đ