Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-300W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-300W

300W, Quang thông: 50,400lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
2,709,000 đ - 2,799,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-250W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-250W

250W, Quang thông: 42,000lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
2,289,000 đ - 2,349,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-200W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-200W

200W, Quang thông: 33.600lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,929,000 đ - 1,999,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-180W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-180W

180W, Quang thông: 30,240lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,619,000 đ - 1,679,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-150W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-150W

150W, Quang thông: 25,200lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,329,000 đ - 1,379,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-120W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-120W

120W, Quang thông: 18.720lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,109,000 đ - 1,149,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-100W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-100W

100W, Quang thông: 16.800lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
909,000 đ - 949,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-80W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-80W

80W, Quang thông: 12.500lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
809,000 đ - 839,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-50W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-50W

50W, Quang thông: 8.000lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
589,000 đ - 639,000 đ