Tấm đèn LED âm trần RO-200MM-15W

Tấm đèn LED âm trần RO-200MM-15W

Tấm LED tròn âm trần 200MM, lỗ khoét 185MM, 15W, 168LM/W, BH 1 năm
90,000 đ - 100,000 đ
Tấm đèn LED âm trần RO-170MM-12W

Tấm đèn LED âm trần RO-170MM-12W

Tấm LED tròn âm trần 170MM, lỗ khoét 155MM, 12W, 168LM/W, BH 1 năm
75,000 đ - 85,000 đ
Tấm đèn LED âm trần RO-145MM-9W

Tấm đèn LED âm trần RO-145MM-9W

Tấm LED tròn âm trần 145MM, lỗ khoét 135MM, 9W, 168LM/W, BH 1 năm
65,000 đ - 75,000 đ
Tấm đèn LED âm trần RO-110MM-4W

Tấm đèn LED âm trần RO-110MM-4W

Tấm LED tròn âm trần 110MM, lỗ khoét 95MM, 4W, 168LM/W, BH 1 năm
45,000 đ - 55,000 đ
Tấm đèn LED âm trần LS-75MM-3W

Tấm đèn LED âm trần LS-75MM-3W

Tấm LED vuông âm trần 86MM, lỗ khoét 75MM, 3W, 168LM/W, BH 2 năm
39,000 đ - 49,000 đ
Tấm đèn LED âm trần RO-120MM-6W

Tấm đèn LED âm trần RO-120MM-6W

Tấm LED tròn âm trần 120MM, lỗ khoét 105MM, 6W, 168LM/W, BH 1 năm
55,000 đ - 65,000 đ
Tấm đèn LED âm trần RO-90MM-3W

Tấm đèn LED âm trần RO-90MM-3W

Tấm LED tròn âm trần 90MM, lỗ khoét 75MM, 3W, 168LM/W, BH 1 năm
40,000 đ - 49,000 đ
Bình chữa cháy bình dương Bình chữa cháy co2, bình co2 chữa cháy, bình chữa cháy khí co2