Đèn Búp LED LB9-40W

Đèn Búp LED LB9-40W

Công suất 40W, Quang thông: 120LM/W, 220VAC 50/60Hz, đuôi E27, nhôm + nhựa ABS. Bảo hành 1 năm
89,000 đ - 95,000 đ
Đèn Búp LED LB9-30W

Đèn Búp LED LB9-30W

Công suất 30W, Quang thông: 120LM/W, 220VAC 50/60Hz, đuôi E27, nhôm + nhựa ABS. Bảo hành 1 năm
72,000 đ - 79,000 đ
Đèn Búp LED LB9-20W

Đèn Búp LED LB9-20W

Công suất 20W, Quang thông: 120LM/W, 220VAC 50/60Hz, đuôi E27, nhôm + nhựa ABS. Bảo hành 1 năm
49,000 đ - 55,000 đ
Đèn Búp LED LB9-15W

Đèn Búp LED LB9-15W

Công suất 15W, Quang thông: 120LM/W, 220VAC 50/60Hz, đuôi E27, nhôm + nhựa ABS. Bảo hành 1 năm
39,000 đ - 45,000 đ
Đèn Búp LED LB9-10W

Đèn Búp LED LB9-10W

Công suất 10W, Quang thông: 120LM/W, 220VAC 50/60Hz, đuôi E27, nhôm + nhựa ABS. Bảo hành 1 năm
29,000 đ - 35,000 đ
Đèn Búp LED LB8-15W

Đèn Búp LED LB8-15W

LED Búp công suất 15W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Bảo hành 1 năm
66,000 đ - 69,000 đ
Đèn Búp LED LB8-10W

Đèn Búp LED LB8-10W

LED Búp công suất 10W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Bảo hành 1 năm
52,000 đ - 55,000 đ
Đèn Búp LED LB8-9W

Đèn Búp LED LB8-9W

LED Búp công suất 9W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Bảo hành 1 năm
47,000 đ - 50,000 đ
Đèn Búp LED LB8-7W

Đèn Búp LED LB8-7W

LED Búp công suất 7W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Bảo hành 1 năm
42,000 đ - 45,000 đ
Đèn Búp LED LB8-6W

Đèn Búp LED LB8-6W

LED Búp công suất 6W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Bảo hành 1 năm
36,000 đ - 39,000 đ
Đèn Búp LED LB8-5W

Đèn Búp LED LB8-5W

LED Búp công suất 5W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Bảo hành 1 năm
26,000 đ - 29,000 đ
Đèn Búp LED LB7-15W

Đèn Búp LED LB7-15W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất: 15W. Bảo hành 1 năm
81,000 đ - 89,000 đ
Đèn Búp LED LB7-12W

Đèn Búp LED LB7-12W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất: 12W. Bảo hành 1 năm
67,000 đ - 75,000 đ
Đèn Búp LED LB7-9W

Đèn Búp LED LB7-9W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất: 9W. Bảo hành 1 năm
51,000 đ - 59,000 đ
Đèn Búp LED LB7-7W

Đèn Búp LED LB7-7W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất: 7W. Bảo hành 1 năm
39,000 đ - 47,000 đ
Đèn Búp LED LB7-5W

Đèn Búp LED LB7-5W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất: 5W. Bảo hành 1 năm
31,000 đ - 39,000 đ
Đèn Búp LED LB7-3W

Đèn Búp LED LB7-3W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất: 3W
25,000 đ - 33,000 đ
Đèn búp (bulb) tích điện LB6-12W

Đèn búp (bulb) tích điện LB6-12W

Đèn bulb tích điện 12W 90-265VAC 50/60Hz. Tự động sạc điện và sáng không cần điện cung cấp
100,000 đ - 115,000 đ
Đèn búp (bulb) tích điện LB6-9W

Đèn búp (bulb) tích điện LB6-9W

Đèn búp (bulb) tích điện 9W 90-265VAC 50/60Hz. Tự động sạc điện và sáng không cần điện cung cấp
85,000 đ - 99,000 đ
Đèn búp (bulb) tích điện LB6-7W

Đèn búp (bulb) tích điện LB6-7W

Đèn bulb tích điện 7W 90-265VAC 50/60Hz. Tự động sạc điện và sáng không cần điện cung cấp
65,000 đ - 79,000 đ
Đèn búp (bulb) tích điện LB6-5W

Đèn búp (bulb) tích điện LB6-5W

Đèn bulb tích điện 5W 90-265VAC 50/60Hz. Tự động sạc điện và sáng không cần điện cung cấp
55,000 đ - 69,000 đ
Đèn LED Búp LS5-12W

Đèn LED Búp LS5-12W

LED BULB, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất: 12W
73,000 đ - 79,000 đ
Đèn LED Búp LS5-9W

Đèn LED Búp LS5-9W

LED BULB, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Công suất: 9W
53,000 đ - 59,000 đ
Đèn LED Búp LS5-7W

Đèn LED Búp LS5-7W

LED BULB, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Công suất: 7W
43,000 đ - 49,000 đ
Đèn LED Búp LS5-5W

Đèn LED Búp LS5-5W

LED BULB, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Công suất: 5W
33,000 đ - 39,000 đ
Đèn LED Búp LS5-3W

Đèn LED Búp LS5-3W

LED BULB, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Công suất: 3W
23,000 đ - 29,000 đ
Đèn LED Búp LS1-15W

Đèn LED Búp LS1-15W

Quang thông: 475-1140LM, 220VAC, đuôi bóng E14, E27, công suất 15W
85,000 đ - 95,000 đ
Đèn LED Búp LS1-12W

Đèn LED Búp LS1-12W

Quang thông: 475-1140LM, 220VAC, đuôi bóng E14, E27, công suất 12W
72,000 đ - 79,000 đ
Đèn LED Búp LS1-10W

Đèn LED Búp LS1-10W

Quang thông: 475-1140LM, 220VAC, đuôi bóng E14, E27, công suất 10W
62,000 đ - 69,000 đ
Đèn LED Búp LS1-8W

Đèn LED Búp LS1-8W

Quang thông: 475-1140LM, 220VAC, đuôi bóng E14, E27, công suất 8W
52,000 đ - 59,000 đ