Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-300W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-300W

300W, Quang thông: 50,400lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
2,799,000 đ - 2,979,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-250W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-250W

250W, Quang thông: 42,000lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
2,319,000 đ - 2,479,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-200W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-200W

200W, Quang thông: 33.600lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
1,999,000 đ - 2,179,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-180W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-180W

180W, Quang thông: 30,240lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
1,759,000 đ - 1,879,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-150W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-150W

150W, Quang thông: 25,200lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
1,379,000 đ - 1,479,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-120W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-120W

120W, Quang thông: 18.720lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
1,179,000 đ - 1,279,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-100W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-100W

100W, Quang thông: 16.800lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
899,000 đ - 979,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-80W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-80W

80W, Quang thông: 12.500lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
819,000 đ - 879,000 đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-50W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-50W

50W, Quang thông: 8.000lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
589,000 đ - 679,000 đ