Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-300W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-300W

300W, Quang thông: 50,400lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65,...
2,879,000đ ~ 2,999,000đ
Còn: 1 Cái
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-250W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-250W

250W, Quang thông: 42,000lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65,...
2,289,000đ ~ 2,349,000đ
Còn: 1 Cái
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-200W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-200W

200W, Quang thông: 33.600lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65,...
1,929,000đ ~ 1,999,000đ
Còn: 5 Cái
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-180W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-180W

180W, Quang thông: 30,240lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65,...
1,619,000đ ~ 1,679,000đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-150W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-150W

150W, Quang thông: 25,200lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65,...
1,329,000đ ~ 1,379,000đ
Còn: 9 Cái
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-120W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-120W

120W, Quang thông: 18.720lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65,...
1,109,000đ ~ 1,149,000đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-100W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-100W

100W, Quang thông: 16.800lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65,...
909,000đ ~ 949,000đ
Còn: 8 Cái
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-80W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-80W

80W, Quang thông: 12.500lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65,...
809,000đ ~ 839,000đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-50W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-50W

50W, Quang thông: 8.000lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH...
589,000đ ~ 639,000đ