Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-300W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-300W

300W, Quang thông: 50,400lm, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
2,869,000đ ~ 2,899,000đ
Còn: 6 Cái
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-250W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-250W

250W, Quang thông: 42,000lm, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
2,149,000đ ~ 2,249,000đ
Còn: 25 Cái
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-200W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-200W

200W, Quang thông: 33.600lm, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,829,000đ ~ 1,929,000đ
Còn: 24 Cái
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-180W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-180W

180W, Quang thông: 30,240lm, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,509,000đ ~ 1,599,000đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-150W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-150W

150W, Quang thông: 25,200lm, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,159,000đ ~ 1,249,000đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-120W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-120W

120W, Quang thông: 18.720lm, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
949,000đ ~ 1,049,000đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-100W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-100W

100W, Quang thông: 16.800lm, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
829,000đ ~ 869,000đ
Còn: 28 Cái
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-80W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-80W

80W, Quang thông: 12.500lm, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
669,000đ ~ 699,000đ
Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-50W

Đèn LED nhà xưởng High Bay HB-50W

50W, Quang thông: 8.000lm, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
619,000đ ~ 649,000đ