Trang chủ > Sản phẩm >

Đèn LED trang trí mỹ thuật

KM đặc biệt Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-18W

Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-18W

Nguồn: 12VAC, Size: D=180mm, H=85mm
200,000đ ~ 215,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-12W

Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-12W

Nguồn: 12VAC, Size: D=160mm, H=85mm
180,000đ ~ 195,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-9W

Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-9W

Nguồn: 12VAC, Size: D=130mm, H=85mm
165,000đ ~ 180,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-18W

Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-18W

Nguồn: 24VAC, Size: D=175mm, H=250mm
185,000đ ~ 200,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-12W

Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-12W

Nguồn: 24VAC, Size: D=145mm, H=230mm
180,000đ ~ 195,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-9W

Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-9W

Nguồn: 24VAC, Size: D=145mm, H=230mm
165,000đ ~ 180,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-6W

Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-6W

Nguồn: 24VAC, Size: D=120mm, H=160mm
145,000đ ~ 165,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-3W

Đèn Âm Nước RGB AN24-RGB-3W

Nguồn: 24VAC, Size: D=82mm, H=120mm
135,000đ ~ 150,000đ
Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-6W

Đèn Âm Nước RGB AN12-RGB-6W

Nguồn: 12VAC, Size: D=110mm, H=70mm
150,000đ ~ 165,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-24W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-24W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=250mm, H=85mm
735,000đ ~ 750,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-16W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-16W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=150mm, H=70mm
585,000đ ~ 599,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-9W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-9W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=150mm, H=70mm
435,000đ ~ 449,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-6W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-6W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=120mm, H=70mm
385,000đ ~ 399,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-3W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-3W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=100mm, H=70mm
265,000đ ~ 279,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-5W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-5W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=120mm, H=70mm
335,000đ ~ 349,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-12W

Đèn Âm Đất RGB AD220-RGB-12W

Nguồn: 220VAC 50/60Hz, Size: D=170mm, H=70mm
485,000đ ~ 499,000đ
Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-36W-CW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-36W-CW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 36W trắng lạnh, chống nước IP67
550,000đ ~ 579,000đ
Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-36W-WW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-36W-WW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 36W trắng ấm, chống nước IP67
745,000đ ~ 759,000đ
Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-24W-CW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-24W-CW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 24W trắng lạnh, chống nước IP67
640,000đ ~ 659,000đ
Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-24W-WW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-24W-WW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 24W trắng ấm, chống nước IP67
640,000đ ~ 659,000đ
Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-18W-WW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-18W-WW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 18W trắng ấm, chống nước IP67
550,000đ ~ 579,000đ
Hàng còn: 3 Cái
Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-18W-CW

Đèn LED Hắt Tường Washer 1M-18W-CW

220VAC 50/60Hz, Dài 1M, 18W trắng lạnh, chống nước IP67
550,000đ ~ 579,000đ
Hàng còn: 1 Cái
Đèn LED Hắt Tường Washer 0.5M-9W-WW

Đèn LED Hắt Tường Washer 0.5M-9W-WW

220VAC 50/60Hz, Dài 0.5M, 9W trắng ấm, chống nước IP67
450,000đ ~ 479,000đ
Đèn LED Hắt Tường Washer 0.5M-9W-CW

Đèn LED Hắt Tường Washer 0.5M-9W-CW

220VAC 50/60Hz, Dài 0.5M, 9W trắng lạnh, chống nước IP67
450,000đ ~ 479,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-24W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-24W

Nguồn: 24VAC, Size: D=250mm, H=90mm
505,000đ ~ 519,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-12W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-12W

Nguồn: 24VAC, Size: D=180mm, H=90mm
435,000đ ~ 449,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-9W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-9W

Nguồn; 24VAC, Size: D=160mm, H=90mm
385,000đ ~ 399,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-6W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-6W

Nguồn; 24VAC, Size: D=150mm, H=90mm
325,000đ ~ 339,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-5W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-5W

Nguồn; 24VAC, Size: D=120mm, H=90mm
265,000đ ~ 279,000đ
Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-3W

Đèn Âm Đất RGB AD24-RGB-3W

Nguồn; 24VAC, Size: D=100mm, H=80mm
205,000đ ~ 219,000đ