Đèn pha LED PL2-100W

Đèn pha LED PL2-100W

100W, Quang thông: 16,800lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
1,199,000 đ - 1,299,000 đ
 Đèn pha LED PL2-50W

Đèn pha LED PL2-50W

50W, Quang thông: 8,400lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
579,000 đ - 599,000 đ
Đèn pha LED PL2-30W

Đèn pha LED PL2-30W

30W, Quang thông: 5,040lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
479,000 đ - 499,000 đ
Đèn pha LED PL1-400W

Đèn pha LED PL1-400W

400W, Quang thông: 50,400lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
Đèn pha LED PL1-300W

Đèn pha LED PL1-300W

300W, Quang thông: 50,400lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
2,649,000 đ - 2,790,000 đ
Đèn pha LED PL1-200W

Đèn pha LED PL1-200W

200W, Quang thông: 33,600lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
1,859,000 đ - 1,999,000 đ
Đèn pha LED PL1-150W

Đèn pha LED PL1-150W

150W, Quang thông: 25,200lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
1,349,000 đ - 1,499,000 đ
Đèn pha LED PL1-100W

Đèn pha LED PL1-100W

100W, Quang thông: 16,800lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
779,000 đ - 829,000 đ
Đèn pha LED PL1-70W

Đèn pha LED PL1-70W

70W, Quang thông: 11,760lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
719,000 đ - 749,000 đ
Đèn pha LED PL1-50W

Đèn pha LED PL1-50W

50W, Quang thông: 8,400lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
309,000 đ - 349,000 đ
Đèn pha LED PL1-30W

Đèn pha LED PL1-30W

30W, Quang thông: 5,040lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
250,000 đ - 280,000 đ
Đèn pha LED PL1-20W

Đèn pha LED PL1-20W

20W, Quang thông: 3,360lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
200,000 đ - 230,000 đ
Đèn pha LED PL1-10W

Đèn pha LED PL1-10W

10W, Quang thông: 1,680lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 2 năm
110,000 đ - 129,000 đ