Trang chủ > Sản phẩm >

Đèn LED chiếu sáng ngoài trời

BH 12 tháng Đèn pha LED PL4-50W

Đèn pha LED PL4-50W

Đèn pha LED PL4-50W, 50W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH...
199,000đ ~ 219,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Đèn pha LED PL3-200W

Đèn pha LED PL3-200W

200W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
355,000đ ~ 369,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Đèn pha LED PL3-150W

Đèn pha LED PL3-150W

150W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
305,000đ ~ 319,000đ
Hàng còn: 8 Cái
Đèn pha LED PL3-100W

Đèn pha LED PL3-100W

100W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
265,000đ ~ 279,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Đèn pha LED PL3-50W

Đèn pha LED PL3-50W

50W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
225,000đ ~ 239,000đ
Hàng còn: 7 Cái
Đèn pha LED PL3-30W

Đèn pha LED PL3-30W

30W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP66, BH 6 tháng
295,000đ ~ 209,000đ
Hàng còn: 9 Cái
Đèn pha LED PL2-100W

Đèn pha LED PL2-100W

100W, Quang thông: 16,800lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65,...
1,199,000đ ~ 1,299,000đ
Hàng còn: 6 Cái
Đèn pha LED PL2-50W

Đèn pha LED PL2-50W

50W, Quang thông: 8,400lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH...
579,000đ ~ 599,000đ
Đèn pha LED PL2-30W

Đèn pha LED PL2-30W

30W, Quang thông: 5,040lm, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH...
479,000đ ~ 499,000đ
Đèn pha LED PL1-400W

Đèn pha LED PL1-400W

400W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,550,000đ ~ 1,590,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Đèn pha LED PL1-300W

Đèn pha LED PL1-300W

300W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
1,250,000đ ~ 1,290,000đ
Hàng còn: 11 Cái
Đèn pha LED PL1-200W

Đèn pha LED PL1-200W

200W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
919,000đ ~ 949,000đ
Hàng còn: 16 Cái
Đèn pha LED PL1-150W

Đèn pha LED PL1-150W

150W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
760,000đ ~ 790,000đ
Hàng còn: 13 Cái
Đèn pha LED PL1-100W

Đèn pha LED PL1-100W

100W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
460,000đ ~ 490,000đ
Hàng còn: 20 Cái
Đèn pha LED PL1-70W

Đèn pha LED PL1-70W

70W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
350,000đ ~ 380,000đ
Đèn pha LED PL1-50W

Đèn pha LED PL1-50W

50W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
270,000đ ~ 300,000đ
Hàng còn: 8 Cái
Đèn pha LED PL1-30W

Đèn pha LED PL1-30W

30W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
245,000đ ~ 260,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Đèn pha LED PL1-20W

Đèn pha LED PL1-20W

20W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
175,000đ ~ 190,000đ
Hàng còn: 13 Cái
Đèn pha LED PL1-10W

Đèn pha LED PL1-10W

10W, 3500K ~ 6000K, Chip LED Epista, IP65, BH 1 năm
135,000đ ~ 150,000đ
Hàng còn: 20 Cái
Đèn đường LED SL1-30W

Đèn đường LED SL1-30W

Đèn đường LED, 30W, chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
499,000đ ~ 529,000đ
Đèn đường LED SL1-50W

Đèn đường LED SL1-50W

Đèn đường LED, 50W, chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
559,000đ ~ 589,000đ
Đèn đường LED SL1-80W

Đèn đường LED SL1-80W

Đèn đường LED, 80W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
739,000đ ~ 799,000đ
Đèn đường LED SL1-100W

Đèn đường LED SL1-100W

Đèn đường LED, 100W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
920,000đ ~ 990,000đ
Hàng còn: 10 Cái
Đèn đường LED SL1-120W

Đèn đường LED SL1-120W

Đèn đường LED, 120W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,120,000đ ~ 1,190,000đ
Đèn đường LED SL1-150W

Đèn đường LED SL1-150W

Đèn đường LED, 150W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,320,000đ ~ 1,390,000đ
Hàng còn: 8 Cái
Đèn đường LED SL1-180W

Đèn đường LED SL1-180W

Đèn đường LED, 180W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,420,000đ ~ 1,490,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Đèn đường LED SL1-200W

Đèn đường LED SL1-200W

Đèn đường LED, 200W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,620,000đ ~ 1,690,000đ
Hàng còn: 5 Cái
Đèn đường LED SL2-80W

Đèn đường LED SL2-80W

Đèn đường LED, 80W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
910,000đ ~ 990,000đ
Đèn đường LED SL2-100W

Đèn đường LED SL2-100W

Đèn đường LED, 100W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,380,000đ ~ 1,490,000đ
Đèn đường LED SL2-150W

Đèn đường LED SL2-150W

Đèn đường LED, 150W, Chip LED Epista, 110-250VAC/50Hz, IP65, BH 1 năm
1,880,000đ ~ 1,990,000đ