Đèn LED âm trần AT-5.0-9W

Đèn LED âm trần AT-5.0-9W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 9W, 100-265 VAC 50/60Hz
109,000đ ~ 119,000đ
Đèn LED âm trần AT-6.0-24W

Đèn LED âm trần AT-6.0-24W

Đèn LED âm trần 6.0inch, 24W, 100-265 VAC 50/60Hz
239,000đ ~ 249,000đ
Hàng còn: 32 Cái
Đèn LED âm trần AT-6.0-18W

Đèn LED âm trần AT-6.0-18W

Đèn LED âm trần 6.0inch, 18W, 100-265 VAC 50/60Hz
189,000đ ~ 199,000đ
Đèn LED âm trần AT-6.0-12W

Đèn LED âm trần AT-6.0-12W

Đèn LED âm trần 6.0inch, 12W, 100-265 VAC 50/60Hz
179,000đ ~ 159,000đ
Hàng còn: 50 Cái
Đèn LED âm trần AT-5.0-15W

Đèn LED âm trần AT-5.0-15W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 15W, 100-265 VAC 50/60Hz
149,000đ ~ 159,000đ
Đèn LED âm trần AT-5.0-12W

Đèn LED âm trần AT-5.0-12W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 12W, 100-265 VAC 50/60Hz
129,000đ ~ 139,000đ
Hàng còn: 47 Cái
Đèn LED âm trần AT-5.0-18W

Đèn LED âm trần AT-5.0-18W

Đèn LED âm trần 5.0inch, 18W, 100-265 VAC 50/60Hz
169,000đ ~ 179,000đ
Đèn LED âm trần AT-4.0-12W

Đèn LED âm trần AT-4.0-12W

Đèn LED âm trần 4.0inch, 12W, 100-265 VAC 50/60Hz
109,000đ ~ 119,000đ
Đèn LED âm trần AT-4.0-9W

Đèn LED âm trần AT-4.0-9W

Đèn LED âm trần 4.0inch, 9W, 100-265 VAC 50/60Hz
95,000đ ~ 109,000đ
Hàng còn: 100 Cái
Đèn LED âm trần AT-4.0-7W

Đèn LED âm trần AT-4.0-7W

Đèn LED âm trần 4.0inch, 7W, 100-265 VAC 50/60Hz
89,000đ ~ 99,000đ
Đèn LED âm trần AT-3.5-7W

Đèn LED âm trần AT-3.5-7W

Đèn LED âm trần 3.5inch, 7W, 100-265 VAC 50/60Hz
89,000đ ~ 99,000đ
Hàng còn: 31 Cái
Đèn LED âm trần AT-2.5-5W

Đèn LED âm trần AT-2.5-5W

Đèn LED âm trần 2.5inch, 5W, 100-265 VAC 50/60Hz
49,000đ ~ 59,000đ
Đèn LED âm trần AT-2.5-3W

Đèn LED âm trần AT-2.5-3W

Đèn LED âm trần 2.5inch, 3W, 100-265 VAC 50/60Hz
39,000đ ~ 49,000đ
Đèn LED âm trần AT-3.0-7W

Đèn LED âm trần AT-3.0-7W

Đèn LED âm trần 3inch, 7W, 100-265 VAC 50/60Hz
79,000đ ~ 89,000đ
Hàng còn: 120 Cái
Đèn LED âm trần AT-3.0-5W

Đèn LED âm trần AT-3.0-5W

Đèn LED âm trần 3inch, 5W, 100-265 VAC 50/60Hz
59,000đ ~ 65,000đ
Hàng còn: 46 Cái
Đèn LED âm trần AT-8.0-24W

Đèn LED âm trần AT-8.0-24W

Đèn LED âm trần 8.0inch, 24W 100-265 VAC 50/60Hz
170,000đ ~ 179,000đ
Hàng còn: 20 Cái