Đèn Búp LED LB9-50W

Đèn Búp LED LB9-50W

IC điều khiển dòng, 220VAC 50/60Hz, đuôi E27, nhôm+nhựa ABS. BH 1 năm
170,000đ ~ 179,000đ
Đèn Búp LED LB9-40W

Đèn Búp LED LB9-40W

IC điều khiển dòng, 220VAC 50/60Hz, đuôi E27, nhôm+nhựa ABS. BH 1 năm
91,000đ ~ 94,000đ
Hàng còn: 46 Cái
Đèn Búp LED LB9-30W

Đèn Búp LED LB9-30W

IC điều khiển dòng, 220VAC 50/60Hz, đuôi E27, nhôm+nhựa ABS. BH 1 năm
66,000đ ~ 69,000đ
Đèn Búp LED LB9-20W

Đèn Búp LED LB9-20W

IC điều khiển dòng, 220VAC 50/60Hz, đuôi E27, nhôm+nhựa ABS. BH 1 năm
46,000đ ~ 49,000đ
Hàng còn: 100 Cái
Đèn Búp LED LB9-15W

Đèn Búp LED LB9-15W

IC điều khiển dòng, 220VAC 50/60Hz, đuôi E27, nhôm+nhựa ABS. BH 1 năm
36,000đ ~ 39,000đ
Đèn Búp LED LB9-10W

Đèn Búp LED LB9-10W

IC điều khiển dòng, 220VAC 50/60Hz, đuôi E27, nhôm+nhựa ABS. BH 1 năm
27,000đ ~ 30,000đ
Hàng còn: 99 Cái
Đèn Búp LED LB8-15W

Đèn Búp LED LB8-15W

LED Búp công suất 15W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz,...
66,000đ ~ 69,000đ
Đèn Búp LED LB8-10W

Đèn Búp LED LB8-10W

LED Búp công suất 10W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz,...
52,000đ ~ 55,000đ
Hàng còn: 95 Cái
Đèn Búp LED LB8-9W

Đèn Búp LED LB8-9W

LED Búp công suất 9W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz,...
47,000đ ~ 50,000đ
Đèn Búp LED LB8-7W

Đèn Búp LED LB8-7W

LED Búp công suất 7W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz,...
42,000đ ~ 45,000đ
Đèn Búp LED LB8-6W

Đèn Búp LED LB8-6W

LED Búp công suất 6W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz,...
36,000đ ~ 39,000đ
Đèn Búp LED LB8-5W

Đèn Búp LED LB8-5W

LED Búp công suất 5W, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz,...
26,000đ ~ 29,000đ
Đèn Búp LED LB7-15W

Đèn Búp LED LB7-15W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất:...
81,000đ ~ 89,000đ
Đèn Búp LED LB7-12W

Đèn Búp LED LB7-12W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất:...
67,000đ ~ 75,000đ
Hàng còn: 35 Cái
Đèn Búp LED LB7-9W

Đèn Búp LED LB7-9W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất:...
51,000đ ~ 59,000đ
Hàng còn: 26 Cái
Đèn Búp LED LB7-7W

Đèn Búp LED LB7-7W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất:...
39,000đ ~ 47,000đ
Hàng còn: 35 Cái
Đèn Búp LED LB7-5W

Đèn Búp LED LB7-5W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất:...
31,000đ ~ 39,000đ
Đèn Búp LED LB7-3W

Đèn Búp LED LB7-3W

LED Búp, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất: 3W
25,000đ ~ 33,000đ
Đèn búp (bulb) tích điện LB6-12W

Đèn búp (bulb) tích điện LB6-12W

90-265VAC 50/60Hz. Tự động sạc điện và sáng không cần điện cung cấp
90,000đ ~ 99,000đ
Hàng còn: 21 Cái
Đèn búp (bulb) tích điện LB6-9W

Đèn búp (bulb) tích điện LB6-9W

9W 90-265VAC 50/60Hz. Tự động sạc điện và sáng không cần điện cung cấp
70,000đ ~ 79,000đ
Hàng còn: 25 Cái
Đèn búp (bulb) tích điện LB6-7W

Đèn búp (bulb) tích điện LB6-7W

90-265VAC 50/60Hz. Tự động sạc điện và sáng không cần điện cung cấp
60,000đ ~ 69,000đ
Hàng còn: 22 Cái
Đèn búp (bulb) tích điện LB6-5W

Đèn búp (bulb) tích điện LB6-5W

90-265VAC 50/60Hz. Tự động sạc điện và sáng không cần điện cung cấp
50,000đ ~ 59,000đ
Đèn LED Búp LS5-12W

Đèn LED Búp LS5-12W

LED BULB, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27. Công suất: 12W
73,000đ ~ 79,000đ
Hàng còn: 14 Cái
Đèn LED Búp LS5-9W

Đèn LED Búp LS5-9W

LED BULB, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Công...
53,000đ ~ 59,000đ
Hàng còn: 3 Cái
Đèn LED Búp LS5-7W

Đèn LED Búp LS5-7W

LED BULB, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Công...
43,000đ ~ 49,000đ
Đèn LED Búp LS5-5W

Đèn LED Búp LS5-5W

LED BULB, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Công...
33,000đ ~ 39,000đ
Đèn LED Búp LS5-3W

Đèn LED Búp LS5-3W

LED BULB, Quang thông: 70-80LM/W, 220VAC 50/60Hz, E27/E14. Công...
23,000đ ~ 29,000đ
Đèn LED Búp LS1-15W

Đèn LED Búp LS1-15W

Quang thông: 475-1140LM, 220VAC, đuôi bóng E14, E27, công suất 15W
85,000đ ~ 95,000đ
Đèn LED Búp LS1-12W

Đèn LED Búp LS1-12W

Quang thông: 475-1140LM, 220VAC, đuôi bóng E14, E27, công suất 12W
72,000đ ~ 79,000đ
Hàng còn: 29 Cái
Đèn LED Búp LS1-10W

Đèn LED Búp LS1-10W

Quang thông: 475-1140LM, 220VAC, đuôi bóng E14, E27, công suất 10W
62,000đ ~ 69,000đ